خدایا سپاس

چند روزی از رفتن تو میگذرد و من همچنان مبهوتم ، مبهوت اینکه یک انسان تا کجا می تواند عروج کند ، روزی که قرار بود تو را ببینم ( نه ! بگذار بگویم تو را زیارت کنم.... آری این واژه مناسب تر است بر تو ) آری آن روز و آن شب که زیارت قبول دیدار تو شدم تصور هم نمیکردم با چنین انسانی فرشته خویی روبرو شوم ، حرفهایت ، کردارت ، اندیشه های آسمانیت ، باورهایت و همه آنچه به من گفتی مرا در بهتی عظیم فرو برده است ، کاش می توانستم جمله ای بیابم در وصف حالت .... در وصف حالم .

 یعنی واقعا می شود در دنیای مادی امروز کسی چون تو پیدا شود از جنس خدا از رنگ بهشت ؟ تو افقهای اندیشه مرا از عالم خاکی به عرش کبریایی بردی و به من نشان دادی که هنوز هم انسانیت هست و هنوز هم  میشد خداگونه بود ، آموختی که هنوز هم هستند فرشته صفتانی چون تو که برای مرهم زخم های انسانیت از آسمان خدا به خاکی زمین پا گدارده اند . چقدر دلم میخواهد تمامی آنچه را به من گفتی به گوش این آدمهای خفته برسانم تا همه چون من لبریز از مهر همچون تویی گردند

عزیزترین عزیزان خدا دوستت دارم و به خاطر آن شب آسمانی که در خانه دلها سپری شد از تو سپاسگزارم  .

خداوندا از این زیارت سپاس

/ 1 نظر / 8 بازدید