مادرم ای ترانه هستی من روزت مبارک

چه بگویم که برای گفتن از تو می باید وضو عشق گرفت

و برای توصیف تو باید عشق را سجده کرد

پس آرام و بی ریا در گوش جانت زمزمه میکنم 

که دوستت دارم

/ 3 نظر / 15 بازدید
آرامش

روز مادر و روز زن خدمت شما و مادر گرامی تان مبارک[گل]

نوید چهره سا

روز مادر به همه مادران و روز زن به همه بانوان عزیز مبارک باشه[گل]

آرامش

[گل]