زندگی رقصی است عاشقانه

به سوی خدا

عشق من

 

عشق من

 

دراین عالم هرصدایی که می شنوید صدای عشق من است

اگربلبل داردآوازمی خواندمی گویدعشق من

هرحرکتی درعالم هست حرکتش به طرف عشق من است

واین راهم شماداریدمیشنویدلحظه به لحظه وهم داریدمی گویید

منتهامراتب عشق متفاوت است یک کسی عشق من اوهدف بلندی است

یکی عشق من اوکتاب است ویکی یک محبوبی است

ولی همه این صدای عشق من را هم دارندمی گویند وهم می شنوند

مهمترین چیزی که آدم دراین عالم دلش می خواهد بشنود،همان صدای عشق من است

یعنی دلش می خواهد یکی به اوبگویدعشق من

وضمناخودش هم دلش می خواهدیک معشوقی داشته باشدکه به اوبگویدعشق من

،اگرمابخواهیم همه هنرهابه کمال برسد این دوکلمه را هم بایدبگوییم و هم بشنویم

اگرمعشوقی نداشته باشدآدم که صبح که بلندمیشودبه خاطرعشق او کار کند شکوفا نمی شود

وتمام استعدادی که دروجودش هست بارورنمی شود

وقتی آدم گوش می کندومیبیندکسی نمی گویدبه اوعشق من خلقش تنگ می شود

چون محبوب ترین چیزنزدماهمین صدای عشق من است

واگرآدم محبوب نباشدخوشبخت نیست

واگربخواهدمحبوب شود باید زیبایی وکمال کسب کند

ودائماکارکندتاجمالی وکمالی کسب کند

ومحبوبیت انسانهامال هارمونی وتناسباتی است که کسب می کند

استاد الهی قمشه ای

و خداوندا تویی آن یگانه عشق من... دوستت دارم

تقدیم به راهیان وادی عشق

   + masi ; ٢:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٢
    پيام هاي ديگران ()

خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست

كد آهنگ پسر جهنمي