زندگی رقصی است عاشقانه

به سوی خدا

اشتغال به هنر ذکروثنای حضرت حق است

 

 

ذکراسماءحق که به گفته بزرگوار الهی قمشه ای نام اصلی قرآن و جان نماز و در پنهان در صدف نیایشها و عبادت است. تنها آن نیست که در زبان عامیانه جاافتاده است و از این ذکر آسمانی به تسبیحی و تکرار نامی بنده شده است.

بلکه ذکر حقیقتی همانا درک و رسیدن به اسماء مذکور است. وقتی درک می کنیم خدا رحمان و رحیم است که با خلق به شفقت و مهربانی رفتار کنیم . علیم و داناست درطلب دانایی و علم باشیم . جمیل است دل و جان را در گرو زیبایی و هنر گذاریم وبا ساقی هنر بنیاد غم و اندوه را بر اندازیم و با جادوی هنر باغی از گل و ریحان پدید آوریم که آینه لطافت و مهربانی است. چه زیباست در سایه هنرمهر گیاه عشق نوشیدن و با همه کس به مهربانی زیستن و محبوب همگان بودن ونام حق را در دل پیر و جوان انداختن .

تقدیم به باده فروشان راه هنر

   + masi ; ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢٥
    پيام هاي ديگران ()

خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست

كد آهنگ پسر جهنمي